Vastuullisuus

PAIKALLISESTI SINUN

 

 

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry on aatteellisesti sitoutumaton, yleishyödyllinen tamperelainen yhdistys, jonka pääperiaatteita ovat ekologinen, yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu. 

 

 

KESTÄVÄN HYVINVOINNIN PUOLESTA

 

 

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään vaikeassa työllisyystilanteessa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tarjoamme merkityksellisiä ja mielekkäitä työllistymisen ja osallistumisen mahdollisuuksia nuorille, osatyökykyisille, pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleille ja muille omaa polkuaan avoimille työmarkkinoille etsiville.

Työn ohessa tarjoamme myös koulutusta, henkilökohtaista ohjausta, työelämävalmennusta ja elämänhallintaan liittyviä tietoja ja taitoja. 

Kaikessa toiminnassamme pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kestävää hyvinvointia ja välittämisen ilmapiiriä. 

Smiling Businesswoman
 
Funky Shirts

LAADUKASTA YMPÄRISTÖTYÖTÄ VUODESTA 2011

 

Haluamme tarjota Tampereen seudun kotitalouksille ja yhteisöille vaivattoman ja luotettavan foorumin ylimääräiseksi jääneen tavaran kierrättämiselle ja ekologisesti kestävien edullisten ostosten tekemiselle. 

Yhteistyökumppaniemme kanssa pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia tapoja hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja luomaan kiertotaloutta edistävää liiketoimintaa. 

 

PAIKALLISUUS

SYDÄMEN ASIANA

 

Haluamme varmistaa, että toimintamme synnyttämä hyöty jää mahdollisimman tehokkaasti Tampereen seudulle. Pyrimme edistämään paikallista kiertotaloutta suosimalla paikallisia yhteistyökumppaneita materiaalien kierrätyksessä ja jatkojalostuksessa. Hankkiessamme tuotteita ja palveluita asetamme aina paikalliset toimijat etusijalle. Lisäksi teemme vuosittain huomattavia tavaralahjoituksia paikallisille yleishyödyllisille toimijoille. 

Yhdistys tekee laajaa yhteistyötä Tampereen kaupungin sekä paikallisten yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten kanssa. 

Window Shopping
Handshakes

YHTEISKUNNALLINEN

YRITYS

 

 

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle Yhteiskunnallisen Yrityksen merkin. Yhteiskunnalliset yritykset toimivat vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Merkin voi saada käyttöönsä yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia.