top of page

Vastuullisuus
 

 

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry on voittoa tavoittelematon, aatteellisesti sitoutumaton ja yleishyödyllinen tamperelainen yhdistys, jonka tarkoituksena on tarjota pirkanmaalaisille kotitalouksille ja yhteisöille vaivaton ja luotettava kanava tavaroiden ja materiaalien kierrättämiselle. Pääperiaatteitamme ovat ekologinen, sosiaalinen sekä taloudellinen vastuu.

 

 

 

Vuonna 2022 kauttamme uuden kodin sai noin 520 000 tavaraa ja vaatetta. Kauttamme kulki kaikkiaan yhteensä 1 000 000 kiloa tavaraa, joista noin 650 000 kg (~ 65 %) meni uudelleenkäyttöön ja noin 350 000 kg (~ 35 %) hyödynnettiin kierrätysmateriaalina sekä lämpönä ja energiana. 

chart1.png
Handshakes

YHTEISTYÖ TOIMINTAMME YTIMESSÄ

 

Yhdistyksemme on tehnyt laajasti yhteistyötä erilaisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa.

 

Näitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa: 

Lielahden yrittäjät ry, TITRY ry, Etappi ry, Artteli-kumppanuusyhdistys, Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry, RENET Uudelleenkäyttöverkosto ry, Nextiili ry, Sopimusvuori ry, Ekokumppanit Oy, Rautasoini Oy, Revisol Oy, Ammattiopisto Luovi, Hiedanrannan oppimiskylä, Tampereen kaupunki, Pirkanmaan jätehuolto, Rikosseuraamuslaitos, Maahanmuuttovirasto, Suomen ympäristökeskus, CIRCWASTE-hanke ja KIERTO-hanke. 

Kaikessa toiminnassamme pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, kestävää hyvinvointia ja välittämisen ilmapiiriä.

AGENDA 2030 OHJAA VASTUULLISUUS-TYÖTÄMME

 

Me Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:ssä haluamme olla mukana edistämässä myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Agenda 2030 ohjelmaa. Alla listattuna ovat ne tavoitteet, joita toiminnassamme erityisesti edistämme.

 

1. Ei köyhyyttä

Edistämme tavoitetta tarjoamalla vaikeassa työllisyystilanteessa oleville ihmisille työtä ja koulutusta sekä mahdollistamme ja parannamme heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

4. Hyvä koulutus

Edistämme tavoitetta tarjoamalla mahdollisuuden suorittaa työssäoppimis- ja harjoittelujaksoja sekä erilaisia tutkinnon osia.

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Edistämme tavoitetta tarjoamalla työntekijöillemme turvallisen työympäristön ja lisäämällä etenkin nuorten sekä ikääntyvien ihmisten mahdollisuuksia koulutuksen ja työllistymisen saralla. 

12. Vastuullista kuluttamista

Edistämme tavoitetta tarjoamalla pirkanmaalaisille vaivattoman ja luotettavan foorumin ylimääräiseksi jääneen tavaran kierrättämiselle ja ekologisesti kestävien edullisten ostosten tekemiselle, sekä huolehdimme omalta osaltamme myös uudelleen käyttöön soveltumattomien materiaalien kierrätyksestä.

17. Yhteistyö ja kumppanuus 

Edistämme tavoitetta luomalla ja ylläpitämällä kumppanuuksia eri tahojen kanssa muun muassa yhteistyön sekä erilaisten hankkeiden kautta.

E_SDG_logo_without_UN_emblem_horizontal_Transparent_WEB.png
Agenda2030 kopio.png
Planting a Tree

MATKALLA KOHTI HIILINEUTRAALIA TAMPERETTA

 

Tampereen kaupunki on yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme ja haluamme tuoda esille tukemme Tampereen kaupungin laatimalle Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartalle. Yhdistyksen toiminta tukee erityisesti tiekartan 5. teemaa Kestävä kulutus, jonka hyötytavoite vuoteen 2030 mennessä on “Kulutus on kestävää ja kiertotalous toimii”.

5. teeman, kestävän kulutuksen, toimenpidekokonaisuuksista edistämme oman toimintamme kautta erityisesti seuraavia: 5.1. Jätehuolto, 5.2. Kiertotalous, 5.3. Säästävä kulutus ja 5.6. Ympäristö-tietoisuuden lisääminen. Voit tutustua tiekarttaan ja sen teemoihin tarkemmin täällä.

 

Sivuiltamme löydät myös Kiertotalousblogin, josta voit lukea lisää esimerkiksi kestävästä kehityksestä tai vastuullisuusviestinnästä.

 

Blogissa avaamme toimintamme eri osa-alueita ja kirjoitamme ajankohtaisista aiheista. Postauksia ei ole kertynyt vielä kovin montaa ja vastaanotammekin mielellämme myös toiveita ja ideoita tulevien postausten aiheista.
 

Bookshelf

KIERTOTALOUS-BLOGI

bottom of page