top of page

Whistleblower-
ilmoituskanava

Tervetuloa Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n ilmoituskanava-sivulle. Voit tehdä ilmoituksen kaikista vakavista organisaatiotamme koskevista asioista anonyymisti ja turvallisesti ilmiantojärjestelmämme kautta.

 

Järjestelmän tavoitteena on tuoda esille asioita, jotka eivät muutoin tulisi ilmi ja se on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin mukainen. Kanavan avulla huolehdimme osaltamme myös toimintamme vastuullisuudesta.

EUROOPAN UNIONIN WHISTLEBLOWING-
DIREKTIIVI

Vuonna 2019 Euroopan Unioni sääti ns. Whistleblowing direktiivin (EU-direktiivi 2019/1937 eli niin kutsuttu ilmoittajansuojelulaki), jonka tarkoituksena on helpottaa organisaatioiden väärinkäytösten paljastamista. Direktiivin ohjeistuksen tavoitteena on suojella henkilöitä, jotka paljastavat näitä väärinkäytöksiä.

Ilmoituksen voi tehdä väärinkäytöksistä tai väärinkäytösepäilystä, jotka liittyvät esimerkiksi julkisiin hankintoihin, rahanpesuun, ympäristönsuojeluun, elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen sekä muuhun epäeettiseen tai sääntöjenvastaiseen toimintaan.

Ilmoitukset otetaan käsittelyyn viimeistään seitsemän päivän kuluessa niiden jättämisestä, ja ne ratkaistaan enintään kolmen kuukauden kuluessa. Ilmoituksen voi tehdä halutessaan täysin anonyymisti. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. 

Office
Business books

ILMOITUSKANAVAN
KÄYTTÖTARKOITUS

Ilmoituskanava on tarkoittettu Kierrätyskeskusten työntekijöiden, yhteystyökumppanien ja alihankkijoiden käyttöön. Ilmoituksen voivat tehdä kaikki, jotka ovat todistaneet tai saaneet tietoonsa väärinkäytöksiä työtehtävien yhteydessä. Tämä ilmoituskanava ei ole tarkoitettu myymälöissä asioivien yksityishenkilöiden käyttöön.

Jos teet ilmoituksen, niin muista ottaa ylös tunnus-koodi, joka näytetään ilmoituksen lähetyksen jälkeen. Tällä tunnuksella pystyt näkemään vastausviestit ja mahdolliset jatkokysymykset ilmoitukseesi liittyen. Voit kirjautua tunnuskoodilla tämän linkin kautta katsomaan tekemääsi ilmoitusta ja siihen tulleita vastauksia.

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömästi ja ilmoittajalla täytyy olla perusteltu syy uskoa, että rikkomusta koskeva tieto pitää paikkansa.

bottom of page