top of page
School Campus in Fall

Sosiaalinen vastuu

 

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään vaikeassa työllisyystilanteessa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työn ohessa tarjoamme myös koulutusta, henkilökohtaista ohjausta, työelämävalmennusta ja elämänhallintaan liittyviä tietoja ja taitoja.

 

Second hand

PONNAHDUSLAUTA KOHTI TYÖELÄMÄÄ

Tarjoamme merkityksellisiä ja mielekkäitä työllistymisen ja osallistumisen mahdollisuuksia nuorille, osatyökykyisille, pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olleille ja muille omaa polkuaan avoimille työmarkkinoille etsiville.

Vuonna 2022 yhdistyksessämme oli eri pituisilla jaksoilla:

Työkokeilijoita                        (1–3 kk)             20 henkilöä
Palkkatukityöntekijöitä       (3–12 kk)        110 henkilöä

Arviolta 20 % palkkatukityöllistyneistä sijoittuvat avoimille työmarkkinoille. Loput päätyvät koulutukseen, tuettuun työhön, eläkejärjestelyyn, kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, kuntoutuspalveluihin (esim. päihde- tai mielenterveyspalveluihin) sekä työnhakijaksi.

Ympäristö

YHDISTYS OPPIMIS-YMPÄRISTÖNÄ

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kierrätyskeskukset ovat myös oppimisympäristöjä, jotka koostuvat työssäoppimisesta sekä ammatillisen oppilaitoksen, yhdistysten, yritysten ja työllisyyspalveluiden yhteistyöstä.

Vuonna 2022 Pkt ry:ssä oli yli 20 henkilöä, jotka suorittivat eri tutkintoja tai tutkinnon osia yhdistyksen palkkatyössä tai olivat koulutussopimuksella työssäoppimisjaksolla. Teemme yhteistyötä erilaisten oppilaitosten kanssa tarjotaksemme työntekijöillemme mahdollisuuden kouluttautua työn ohessa.

 

Meillä suoritettuja tutkintoja ovat mm.

  • Liiketoiminnan perustutkinto

  • Esimiestyön ammattitutkinto

  • Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

  • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

  • Työelämäharjoitteluja koulutussopimuksella.

 

Yhteistyöoppilaitoksiamme ovat mm.

  • Ammattikorkeakoulut

  • TAKK

  • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) – Kiipula

  • Koulutussopimuksia eri oppilaitosten kanssa

  • Ammattiopisto Luovi.

Topview of Library
bottom of page