top of page
Forest Stream

Tietosuojaseloste ja
evästekäytännöt

Tässä selosteessa kuvataan miten Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry käsittelee asiakkaidensa ja yhteystyökumppaneidensa henkilötietoja. Tämä käsittely tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 11.1.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry

Y-tunnus: 2412683-9

Osoite: Vihiojantie 2, 33800 Tampere

Sähköposti: info@pirkanmaankierratys.fi

Puhelin: 045 882 4066

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Toiminnanjohtaja Mauri Hakala

mauri.hakala@pirkanmaankierratys.fi

3. Rekisterin nimi

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n toimitus- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

 

Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamiseen, palvelujen kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, verkkosivujen kehittämiseen, sidosryhmäsuhteiden hoitoon, tavaroiden toimitukseen ja uusien työntekijöiden rekrytoimiseksi.

 

Henkilöasiakkaiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu henkilön tietoiseen ja yksiselitteiseen suostumukseen (yhteydenotto rekisterinpitäjään, tavaranoudon tilaaminen) ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (asiakassuhde). Henkilötietojen käyttötarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttäminen. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun perusteella.

 

Yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden osalta henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, henkilön yksiselitteiseen suostumukseen ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käyttötarkoitus on yhteydenpito yritysasiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, asiakas- ja yhteistyösuhteiden ylläpito ja sopimusvelvoitteiden täyttäminen. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Henkilöasiakkaiden osalta rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sähköisen viestinnän tunnistetiedot (mm. verkkoyhteyden IP-osoite) sekä tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät välttämättömät tiedot.

 

Yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden osalta rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, titteli tai asema, organisaatio, työhön liittyvät yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, sosiaalisen median käyttäjätunnus), työhön liittyvän verkkosivuston osoite, sähköisen viestinnän tunnistetiedot (mm. verkkoyhteyden IP-osoite) sekä tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot ja muut asiakas- tai yhteistyösuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät välttämättömät tiedot.

 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakaspalvelutilanteista, asiakastapaamisista ja muista asiakas- ja yhteistyösuhteeseen liittyvistä tavanomaisista tilanteista.

7. Evästeiden käyttö

Käytämme tällä sivustolla evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteeseen tiedon keräämistä ja yhteyden ylläpitoa varten. Evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme ja mistä he ovat tulleet sivuillemme. Verkkosivujen käytöstä kerätyt tiedot ovat anonyymejä ja henkilötietoja ei yhdistetä liikkumistietoihin. Evästeiden avulla voimme kehittää sivujamme paremmiksi analysoimalla niiden toimivuutta ja käytettävyyttä. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

 

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan verkkoanalytiikan (Google Analytics) ja evästeiden avulla. Jos haluat estää Analyticsin käytön selaimessasi, voit asentaa Google Analytics -selainlaajennuksen. Lisätietoa siitä, miten Google käyttää tietoja saat osoitteesta policies.google.com/technologies/partner-sites. Sivuilla mahdollisesti olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, niin voit kytkeä niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

8. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Osa rekisterin henkilötiedoista saattaa sijaita Googlen palvelimilla EU:n tai ETA:n ulkopuolella teknisen toteuttamisen tarpeellisuuden vuoksi. Googlen tietosuojakäytännöistä voit lukea osoitteesta policies.google.com/privacy/.

 

Mikäli henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, se tehdään tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti samantasoisen yksityisyyden suojan ylläpitämiseksi käyttämällä tarvittaessa viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja käsittelijäsopimuksia, ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan kuitenkin lainsäädännön määrittelemällä tavalla luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin kotimaisille viranomaisille, jos lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan rekisteristä erikseen yksilöidyn tiedon.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksytyin keinoin teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä kuten salasanoilla ja palomuureilla. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Palvelimien ja tietokantojen käyttöoikeudet ovat vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

 

Verkkosivuilla kuljetuksen tilaamisen yhteydessä tapahtuva tietojen siirtäminen tapahtuu Secure Sockets Layer (SSL) -protokollaa käyttäen. Tämä on salattu yhteys, joka varmistaa siirtyvien tietojen salauksen. Voit tarkistaa yhteyden turvallisuuden klikkaamalla lukon kuvaa osoiterivillä. Jos yhdistyksen sisällä tapahtuu henkilötunnuksen sisältäviä henkilötietoja siirtämistä sähköpostitse, se tapahtuu suojattuna.

10. Tietojen käsittelijät

Ainoastaan rekisterin pitäjän henkilökuntaan kuuluvalla tai sen toimeksiannosta toimivalla datan käsittelyyn osallisella palveluntarjoajalla, on pääsy rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin myönnettyjen käyttöoikeuksien mukaisesti voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Jos tietoja käsittelee alihankkija rekisterinpitäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, on sopimusehdoilla huolehdittu asianmukaisten suojatoimien järjestämisestä ja varmistettu, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnön tulee olla tarkka ja yksilöity ja se tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot on kirjattu edellä kohtaan 2. Tarkastuspyynnön tekijän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä luotettavasti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisua tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojensa poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Pyynnön tekijän on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä luotettavasti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista EU:n tietosuoja-asetuksen määrittelemällä tavalla. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

14. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä henkilöasiakkaan asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei enää ole liiketoiminnallista tai muuta vastaavaa perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot. Henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti tietosuoja huomioiden.

 

Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja, tai jos jokin muu taho on hakenut toimivaltaiselta oikeusistuimelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

 

Henkilötietoja voidaan säilyttää tätä kauemmin myös siinä tapauksessa, että yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

Yritysasiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen laskutuksen tai yhteistyön kannalta.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen mukaan esim. palveluidemme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa. Viimeisimmän version tästä selosteesta löydät aina verkkosivuiltamme pirkanmaankierratys.fi.

bottom of page