top of page
City Center

Taloudellinen vastuu ja
kestävä työllisyys

 

Voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä yhdistyksenä edistämme Tampereen seudun kiertotaloutta ja sen kasvua, sekä samalla tarjoamme työtä, koulutusta ja työelämävalmennusta vaikeassa työllisyystilanteessa oleville ihmisille.

Image by Nastuh Abootalebi

ELINEHTONA
KESTÄVÄ TALOUS JA TYÖLLISYYS

Työllistämistominnalla vaikutamme joko suoraan tai välillisesti myös työntekijöidemme henkilökohtaiseen taloustilanteeseen vahvistaen sitä. Toimintayhteisössä työllisyys ja työllisyysasteen nousu lisää talouskasvua ja vähentää julkisen talouden menoja.

 

Työnteko lisää myös yksilön itsenäistä taloudellista selviytymistä ja vähentää  tarvetta yhteiskunnan taloudellisiin tukiin.

"Myymme tuotteita, jotta voimme työllistää ihmisiä."

Meille on tärkeää rakentaa taloutemme sellaiselle pohjalle, että se on kestävää vuodesta toiseen. Haluamme luoda pysyvyyttä toiminnallemme ja ottaa huomioon myös muuttuvan maailmantilanteen. 

Toimintamme peruskulut, kuten vuokran, logistiikan, sähkön ja veden, katamme kierrätysmyymälöiden tuotoilla. Asiakkaiden tarpeet, kysyntä ja toimintamme kustannusten realiteetit ohjaavat työtämme. Hinnoittelemme lahjoituksina saadut tuotteet mahdollisimman huokeasti, mutta hinnoittelussa on huomioitava myös se, että saamme tehdä meille tärkeää työtä myös jatkossa.
 

PAIKALLISUUS SYDÄMEN ASIANA


Haluamme varmistaa, että toimintamme synnyttämä hyöty jää mahdollisimman tehokkaasti Tampereen talousalueella. Pyrimme edistämään paikallista kiertotaloutta suosimalla paikallisia yhteistyökumppaneita materiaalien kierrätyksessä ja jatkojalostuksessa. Hankkiessamme tuotteita ja palveluita asetamme aina paikalliset toimijat etusijalle. Lisäksi teemme vuosittain huomattavia tavaralahjoituksia paikallisille yleishyödyllisille toimijoille. 
 

Climbing Plants on Stone Wall

YHTEISKUNNALLINEN YRITYS


Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:lle Yhteiskunnallisen Yrityksen merkin. Yhteiskunnalliset yritykset sitoutuvat toimimaan vastuullisesti ja kantavat yhteiskunnallista vastuuta. Merkin voi saada käyttöönsä yritys, joka on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. 
 

2709_2021_alkaen_uusi_logo_yhteiskunnallinen_yritys.png
bottom of page