top of page

Vastuullisuusviestintä Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:ssä

Kirjoittaja: Sointu Härkönen

Tampere 7.12.2022Millä tolalla vastuullisuusviestintä on tällä hetkellä Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:ssä ja millä tavoin sitä aiotaan kehittää tulevaisuudessa?Haasteena vastuullisuusviestintä


Kuten muillakin pienillä, ja miksei suuremmillakin yrityksillä ja yhdistyksillä, myös Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:llä oli ongelma: työtä tehdään vastuullisuus edellä ja vastuullisuuden eri osa-alueita kehittäen, mutta niistä ei ole viestitty juuri lainkaan. Viestinnästä puhuttaessa, myös resurssien puute voi koitua kynnyskysymykseksi varsinkin pienen yhdistyksen kohdalla. Kuitenkin paine viestiä vastuullisuudesta, ja tehdä toiminnasta läpinäkyvää kasvaa jatkuvasti, niin asiakkaiden, kuin muidenkin sidosryhmien toimesta. Siksi vastuullisuusviestintään olisikin hyvä alkaa panostaa jo nyt. Vaikka vastuullisuusraportointia vaaditaan tällä hetkellä vain suurilta pörssiyhtiöiltä, voivat vaatimukset vuosien saatossa kohdistua myös pienempiin organisaatioihin, jolloin jo tehdyn pohjatyön merkitys korostuu entisestään.


Mitä se vastuullisuusviestintä sitten oikein on?


Vastuullisuusviestinnällä tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan organisaation vastuullisuudesta viestimistä. Vastuullisuus taas tyypillisesti jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen: sosiaaliseen vastuuseen, taloudelliseen vastuuseen sekä ympäristövastuuseen. Vastuullisuusviestintää aloitettaessa kannattaakin perehtyä kuhunkin näistä osa-alueesta ja miettiä, miten ne yhdistyvät organisaation toimintaan. Pkt ry:n osalta sosiaalinen vastuu näkyy parhaiten työllistämistoiminnassa, jonka avulla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä sekä pitkäaikaistyöttömyyttä. Taloudellinen vastuu luo kestävän pohjan muun muassa työllistämistoiminnan jatkuvuudelle ja toisaalta parantaa sitä kautta myös yksittäisten ihmisten taloudellista asemaa. Kolmas osa-alue eli ympäristövastuu on ehkäpä se ilmeisin näistä kaikista: koko yhdistyksen liiketoiminta perustuu uudelleenkäytön mahdollistamiseen ja kierrätykseen.


Vastuullisuusviestinnän kehittäminen Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:ssä


Vastuullisuusviestinnän kehittämistä on pohdittu yhdistyksessä jo jonkin aikaa. Kun Hämeen ammattikorkeakoulussa kestävää kehitystä opiskeleva Sointu Härkönen otti yhteyttä Pkt ry:hyn tiedustellakseen mahdollista harjoittelupaikkaa, löytyi yhteinen sävel nopeasti ja harjoittelussa päätettiinkin keskittyä yhdistyksen vastuullisuusviestinnän kehittämiseen. Harjoittelun aikana tehtävässä projektissa on tarkoitus tuoda yhdistyksen nettisivuille laajemmin tietoa toiminnan vastuullisuuden eri osa-alueista, sekä lisätä vastuullisuusviestintää myös sosiaalisen median kanavissa. Nettisivuille aiotaan luoda kokonaan oma osio vastuullisuudesta ja sen alle kootaan esimerkiksi avainlukuja yhdistyksen toiminnasta, sekä tietoa kaikista kolmesta vastuullisuuden osa-alueesta yhdistyksen osalta. Projekti on lähtenyt jo hyvin käyntiin ja lopputuloksia päästään ihailemaan viimeistään alkuvuonna 2023. Pysy siis kuulolla, sillä seuraavien kuukausien aikana vastuullisuusviestinnässä otetaan isoja harppauksia eteenpäin!


Commenti


bottom of page