top of page

Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry tavarakierron harjalla


Kirjoittaja: Ella Miettinen

Tampere 24.3.2022


Pkt ry on palvellut Tampereen seudun asukkaita vuodesta 2011. Sinä aikana pinnalla julkisessa keskustelussa ovat koko ajan kasvamassa määrin olleet ilmastokriisi, kierrätys, kiertotalous ja resurssitehokkuus.


Suomella on vahva halu olla, ja onkin monelta osin, kiertotalouden edelläkävijä maa ja Pkt ry on osaltaan mukana talkoissa. Onhan yhdistyksen toiminta tärkeä osa kiertotaloutta. Muun muassa yhdistys pitää Tampereen talousalueella kolmea kierrätyskeskus myymälää edistäen tavaroiden uudelleenkäyttöä.


Yhdistys haluaa kehittää toimintaansa kiertotalouden parissa, joten he ottivat minut -Suomen ympäristöopistossa ympäristöalan erikoisammattitutkintoa opiskelevan, resurssitehokkuuteen erikoistuneen opiskelijan- heille koulutussopimuksella asiantuntijaroolissa toteuttamaan kehittämishanketta yhdessä Pkt ry:n muun henkilöstön kanssa. Kehittämistyöhön perustettiin hanke Tavaravirtaa ja ympäristösäästöjä 2022.


Hankkeen tarkoituksena on kerätä ja jakaa tietoa ja lukuja yhdistyksen omasta toiminnasta sekä huonekaluteollisuudesta ja tuoda kiertotalous- ja ympäristöteemoja enemmän esiin yhdistyksen päivittäisessä toiminnassa asiakkaille, että työntekijöille. Tavoitteena on luoda pohja, jonka päälle yhdistys voi lähteä rakentamaan uutta.


Tilanne ennen hanketta oli se, että mitään varsinaista dataa tai lukuja toiminnasta ei ollut. Siksi suunnittelimme hankkeessa tavaravirran seuranta pilotin jota koko ajan jalkautetaan osaksi yhdistyksen toimintaa. Siinä seurataan huonekalujen liikkeitä ja tavaramääriä lahjoittajalta myymälään, tai jäteasemalle. Tavoite on, että yhdistys olisi perillä sen läpi kulkevista tavaramääristä. Näin saadaan konkreettista tietoa yhdistyksen toiminnan hyödyllisyydestä niin ihmisille, kuin ympäristölle.


Maapallon resurssien ja ilmastokriisin kannalta on tärkeää, että jo olemassa oleva tavara - tai osa siitä- pysyisi kiertotalouden tavoitteiden mukaan ensisijaisessa käyttötarkoituksessaan mahdollisimman pitkään. Olen myös etsinyt ratkaisuja, kuinka yhdistys voisi omalla toiminnallaan kasvattaa tuotteiden uudelleenkäyttö volyymia entisestään.


Yhdistyksellä siintää tulevaisuudessa myös oman toimintansa hiilijalanjäljen selvittäminen. Yhdistys haluaa olla tietoinen toimintansa negatiivisista, että positiivisista ilmastovaikutuksista ja tarvittaessa suunnitella toimintaansa uudelleen. Olen tehnyt siihen liittyvää pohjatyötä, jotta tämä onnistuisi.


Erityisesti yhdistys haluaa tuoda ilmi, kuinka asiakkaan hiilikädenjälki (positiiviset ilmastovaikutukset) kasvaa tämän ostaessa kierrätysmyymälöiden tuotteita uusien sijaan.


Työtä on vielä edessä, mutta Pkt ry:llä on kova tahto kehittää toimintaansa ja tarjota paikallisille asukkaille parempia ratkaisuja kulutusyhteiskunnan viidakossa.Comments


bottom of page