top of page

Tampereen kierrätyskeskukset mukana muutoksessa koulutusyhteistyöllä


Kirjoittaja: Jari Hakala

1.07.2022


Tampereen kaupunkiseudulla on kierrätyskeskuksia muun muassa Nekalassa, Lielahdessa ja uusin tulokas Lentolan liikekeskittymässä. Kaikkien tavoitteena on uudelleenkäytön edistäminen ja työllistymisen tukeminen. Kierrätyskeskuksilla on vahva yhteistyö markkinoinnissa ja uudelleenkäytön edistämisessä. Minulla on ollut hieno mahdollisuus olla mukana osana toiminnan kehittämistä.


Loppuvuodesta 2021 keskusteltiin kierrätyskeskusten ympäristötoiminnan vaikuttavuudesta, tärkeydestä ja mitattavuudesta. Olemme uudelleenkäyttötoiminnan puurtajia, mutta meiltä on puuttunut osaltaan tietoa toiminnan vaikuttavuudesta konkreettisten lukujen valossa.


Lähinnä tarvetta oli selvittää yhdistykselle lahjoituksena saapuvien materiaalien uudelleenkäyttöön, uusiokäyttöön ja energiaksi hyödyntämisen prosenttiosuudet sekä kilot. Samoin meiltä puuttui aiemmin työkalut toimintamme hiilijalanjäljen laskentaan ja toimintamme hiilikädenjäljen ilmentämiseen konkreettisina lukuina.


Nyt tähdet olivat kohdallaan. Kuinka sattuma osuikin juuri oikeaan paikkaan. Kierrätykselle tuli viesti loppuvuodesta 2021, että ympäristöalan opiskelija Ella Miettinen hakee paikkaa suorittaakseen ympäristöalan ja resurssitehokkuuden erikoisammattitutkinnon.


Ella, yhteisömme valopilkku, valittiin tavaravirtaa ja ympäristösäästöjä 2022 -projektin projektipäälliköksi toimien ympäristöasiantuntija tehtävissä projektissa. Projektin myötä meillä on nyt reilusti dokumentaatiota kiertotalous trendeistä, uudelleenkäytön markkinatilanteesta, lainsäädännöstä, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja materiaalin energiaksi hyödyntämisestä.


Yhdistyksellä on nyt testattu ja toimiva malli tavaravirtojen seurantaan ja analysointiin sekä malli hiilikädenjäljen laskentaan ja hiilijalanjäljen arviointiin.


Jätelaki ja viranomaisyhteistyö vaativat yhä enemmän toimintamme kuvaamista konkreettisilla luvuilla. Samoin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässämme kaikille sidosryhmille voimme antaa konkreettisia lukuja toiminnastamme. Voimme nyt vahvistaa myös vastuullisuusviestintäämme kertomalla konkreettisesti ympäristöä säästävästä toiminnastamme.


Ella on tuonut hienosti esille kiertotalouden ohjauskeinoja projektin aikana. Tällaisia ovat jätelaki & Valtsu (valtakunnallinen jätesuunnitelma), tuottajavastuut, erilaiset toimenpideohjelmat ja hankkeet, poliittinen tahtotila, ympäristömerkit, kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet, EU:n, valtion, kunnan ja lainsäädännön tavoitteet, ohjauskeinot sekä menetelmät, innovaatiot, resurssitehokkuus, toimet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen.


Ella on pitänyt työpajoja, esitellyt aktiivisesti projektin kulusta ja tuotoksista henkilökunnalle, perustanut kiertotalousblogin ja tuottanut arvokasta ympäristöaiheista materiaalia organisaatiomme käyttöön. Ella on tuonut yhteisöömme iloa arkeen ja hyödyllistä ammatillista tietoa ympäristöasioista.


Haluamme yhteisesti onnitella Ellaa tutkinnon suorittamisesta ja hyvästä yhteistyöstämme tällä yhteisellä matkallamme. Kiitoksia Ella ja Onnittelut erikoisammattitutkinnon suorittamisesta! Toivottavasti teemme yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Comments


bottom of page